Winkel aanbieder: Opel Workwear

Privacy en gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

Inhoudsopgave

 • I. Naam en adres van de functionaris
 • II. Naam en adres van de functionaris gegevensbescherming
 • III. Algemene informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens
 • IV. Hostingdiensten door een externe aanbieder
 • V. Gegevensoverdracht voor uitvoering van overeenkomsten
 • VI. Datenweitergabe zur Vertragserfüllung
 • VII. Kredietbeoordeling
 • VIII. Nieuwsbrief
 • IX. Gebruik van cookies
 • X. Het recht op inzage
 • XI. Toestemming

I. Naam en adres van de functionaris

De functionaris in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Willy Maisel GmbH
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Duitsland
Tel.: +49 9292 5190
E-mail: info@world-of-textiles.com
Website: www.world-of-textiles.com

II. Naam en adres van de functionaris gegevensbescherming

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor inzage, rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens of voor het intrekken van gegeven toestemmingen, neem dan contact op met:

Michael Knapp (GDDcert)
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Duitsland
Tel.: +49 (9292) 519-0
Fax: +49 (9292) 519-99220
E-mail: datenschutz@world-of-textiles.com

III. Algemene informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Bij elke aanvraag van een website slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Alle toegangsgegevens worden uiterlijk [zeven dagen na het einde] van uw bezoek aan de site verwijderd.

IV. Hostingdiensten door een externe aanbieder

Als onderdeel van de verwerking levert een externe partij in onze opdracht ons hosting- en websiteweergavediensten. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier beschreven kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

V. Persoonsgegevens in het bestelproces

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het afhandelen van een overeenkomst of uw contact met ons, en u zonder deze gegevens de bestelling niet kunt voltooien of geen contact met ons op kunt nemen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u in de verschillende in te vullen formulieren zien.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten en het verwerken van uw vragen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

VI. Gegevensoverdracht voor uitvoering van overeenkomsten

Voor de uitvoering van een overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de bezorging belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betaaldienstverlener u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverlener of aan de geselecteerde betaaldienst.

In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betaaldienstverlener deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betaaldienstverlener aanmelden. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betaaldienstverlener van toepassing. meer informatie over onze dienstverlener is te vinden op: https://www.computop.com/de/loesungen/computop-paygate/.

VI. Kredietbeoordeling

Als we voorschotten betalen, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op rekening, kunnen we kredietinformatie krijgen van Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Duitsland, op basis van wiskundig-statistische procedures, om onze legitieme belangen te beschermen. Daartoe dragen wij de voor een kredietcontrole noodzakelijke persoonlijke gegevens over aan Creditreform en gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid op wanbetaling voor een evenwichtig besluit over het opstellen, de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (Score-waarden) inhouden, die zijn berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methoden en in welker berekening onder andere adresgegevens worden ingevoerd. Uw te beschermen belangen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen gerespecteerd.

VIII. Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de in het formulier ingevulde gegevens naar ons doorgestuurd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Hoe kan ik mij afmelden voor de nieuwsbrief?

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen.

IX. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt aangevraagd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina's om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven, of voor marktonderzoek. Dit is, na een belangenafweging, in het belang van de bescherming van onze overwegend rechtvaardige belangen bij een optimale weergave van ons aanbod.

Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Sommige van de cookies die wij gebruiken worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerondernemingen uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen om deze te accepteren. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. We willen er echter op wijzen dat de functionaliteit van onze website kan worden beperkt als cookies niet worden geaccepteerd.

Deze instellingen vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

X. Het recht op inzage

U hebt recht op gratis inzage in uw door ons opgeslagen persoonsgegevens en, indien van toepassing, recht op rectificatie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens.

Indien u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, inzage, rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens, voor het intrekken van gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

XI. Toestemming

U hebt ons mogelijk uitdrukkelijk de volgende toestemming(en) gegeven en wij hebben uw toestemming vastgelegd. Volgens de Duitse Telemediawet zijn wij verplicht de inhoud van toestemmingen te allen tijde voor opvraging beschikbaar te houden.

Registratie

"Ik wil me registreren voor toekomstige bestellingen en verzoek om mijn gegevens op te nemen in uw klantendatabase.

Kredietbeoordeling

"Ik ga ermee akkoord dat kredietbeoordelingsinformatie van Creditreform kan worden verkregen voor eigen kredietwaardigheidstest op basis van wiskundig-statistische procedures door Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Duitsland. Ik kan mijn toestemming te allen tijde met toekomstwerking intrekken. Gedetailleerde informatie over hoe Creditreform werkt vind ik op https://www.creditreform.de/index.html."

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming(en) per e-mail intrekken via: support@world-of-textiles.com met toekomstwerking.

Selecteer:

Even geduld ...

Er is een fout opgetreden

Probeer het later opnieuw